Bilanço Nedir?

Ekonomik bir yatırım ya da mali süreçleri içeren alanlarda çalıştığımızda mutlaka sayısal veri ve sonuç görmek isteriz. Peki bunları bize kapsamlı bir şekilde gösterebilecek bir gösterge var mıdır? Nedir?

Soruduğumuz sorulara yanıt olarak bilanço karşımıza çıkıyor. Yıllık ya da dönemsel gelişim, kar ve zarar oranlarının görüntülenmesi için hazırlanan tablolara bilanço denir.

Şirketlerin bir sonraki dönem neleri göz önünde bulundurmaları gerektiğini anlamaları için büyük önem taşımaktadır. Neler yapılabilir, neler iyileştirilebilir? sorularına çözüm üretilmesi açısından bilançolar oldukça belirleyicidir.Bilançoda nakit ve nakde eşdeğer varlıklar, menkul kıymetler, alacak hesapları, envanter ve ön ödemeli giderler gibi değerler yer alır. Bilançoda yer alan tüm kalemler bir sonraki döneme hazırlık yaparken buradan yararlanır. Performans analizi, gelir gider dengesinin saptanması, şirket faaliyetlerinin ölçümlenmesi ve raporlanması yönünden oldukça kapsamlı mali göstergelerdir. Bilançolar genellikle yılın ilk çeyreğinden itibaren üçer ay arayla hazırlanır. Şirket dinamikleri baz alınarak biçimlerine ve kapsamlarına göre olmak üzere bilançolar çeşitlendirilir.

Bilanço hazırlanırken aktif ve pasif taraf olmak üzere iki ana başlıktan oluşur. Aktif başlığı varlıkları, pasif ise kaynakları temsil eder. Bu verilerin daha anlaşılabilir özet ise bilanço dipnotları olarak göstergede yer alır.

Bilanço sunduğu bu değerler ve göstergeler ile her şirketin ya da yatırımcının ihtiyacı olan bir araç olarak finans hayatımızda kalmaya devam edeceğe benziyor.


Bu, sözlüğümüzde bulunan terimlerin sayısı
Bilmediğin terimi hemen ara!