Gelir Tablosu

İşletmelerin belirli bir dönemde elde ettiği tüm gelirleri, giderleri ve bunların sonucunda oluşan kâr- zararı gösteren mali tabloya gelir tablosu denir.

Gelir tablosu belirli bir dönem içerisindeki, aylık, üç aylık veya yıllık gibi faaliyetleri baz alarak hazırlanır. Halk arasında gelir- gider tablosu olarak da bilinen bu listeleme formatı, gelirleri ve giderleri ayrı kalemler olarak hesaplamaktadır. Gelir- gider kalemleri tabloya işlenirken, bahsedilen tüm faaliyetlerin tablonun oluşturduğu dönem aralığı içinde tamamlanmış olması gerekmektedir.

Gelir Tablosu Türleri Nelerdir?

Hesap Tipi Gelir Tablosu ve Rapor Tipi Gelir Tablosu olmak üzere iki tür gelir tablosu bulunmaktadır.

  • Hesap tipi gelir tablosunda sayfaya büyük bir “T” cetveli hazırlanır. Sol tarafına gider, sağ tarafına gelir yazılarak kâr ve zarar miktarı hesaplanır.
  • Rapor tipi gelir tablosu tüm kalemlerin alt alta rapor şeklinde hazırlanmasıdır. Dijital ortamlarda oluşturulan tablolarda kullanılır. Rapor tipi tablolarda tüm gelir ve gider kalemleri alt alta yazılır ve net rakam en sonda belirlenmektedir.

Gelir Tablosunun Özellikleri

Gelir tablosu, belirlenen zaman dilimi içinde, şirketlerin yaptığı gelir ya da giderin hesabını ortaya koyan bir tablodur. Gelir tablosu, belirli zaman aralığında şirketlerin kazandığı paranın, ödediği gider, net kâr ve net zarar tutarının hesaplanmasına imkân tanır.

Gelir tablosunun özelliklerine bakacak olursak:

  • Belirli bir zaman dilimini kapsar.
  • Olağan ve olağan dışı gelirleri ve giderleri ayrı ayrı kalemler olarak bildirir.
  • Faaliyet detaylarını içerir.
  • Hesap tipi ya da rapor tipi olmak üzere iki farklı şekilde hazırlanabilir.

Gelir Tablosu Nasıl Hazırlanır?

Gelir tablosu formatı tüm veriler toplandıktan sonra hazırlanır. Tabloda belirtilecek olan dönem içindeki tüm harcamaların fatura, fiş veya e-fatura olarak bulundurulması takibi büyük ölçüde kolaylaştırır. Şirketin reklamları gibi gider olarak sayılan akla gelebilecek her türlü gider ve gelirlerin not alınması gerekir. Finansman giderleri ayrı bir grupta yer almalıdır. Tutarı olmayan kalemler gelir tablosunda yer almazlar.


Bu, sözlüğümüzde bulunan terimlerin sayısı
Bilmediğin terimi hemen ara!