GİP Nedir?

Borsada neredeyse her terimin bir kısa hali mevcut. Onlardan biri de GİP.. GİP ne demek? Açılımı nedir?

Ne anlama gelmektedir? GİP’in açılımı Gelişen İşletmeler Pazarı… Peki gelişen işletmelerin finans ve borsa ile bağlantısı nedir? Böyle bir Pazar neleri kapsamaktadır? Birlikte öğrenelim!

Ekonominin değişen ve gelişen yapısına yetişmekte güçlük çeken ve tabir yerindeyse henüz yeni doğan işletmeler desteğüe ihtiyaç duymakta. Bu ihtiyaç doğrultusunda küçük işletmeler ve kobiler için ekonomilerde kaynak oluşturmak oldukça zor. Bu zorluğa yardımcı olmak amacıyla işletmelere destek niteliğinde pazarlar ve piyasalar kurulmuş ve gelişmeye devam etmektedirler. Ülkemizde de bu göre Gelişmekte Olan İşletmeler Piyasası(Gip) karşılamaktadır.

Bir pay piyasası türü olan Gelişen İşletmeler Pazarı (Gip), gelişme sağlamak isteyen şirketlerin fon elde etmek için işlem gördüğü Pazar yeridir. Sağladıkları finansman ile birlikte bilinirlik kazanan işletmeler gelişimlerine bu sayede hız kazandırmaktadırlar. Marka bilinirliği ve istihdam gücünü arttırmanın şirketlere sağlayacağı faydalar yadsınamaz bir gerçek.

Tabii ki burada işlem görülebilmesi için de bazı gerekçeler bulunmaktadır. Gip’te işlem gerçekleştirecek işletmelerin SPK, BİST ve diğer sermaye piyasalarının düzenlemelerine ve mevduatına tabidir. İşlem süresince oluşan masraf ve ödenecek komisyon tutarı Alım Satıma Aracılık Sözleşmesi’nde kararlaştırılmış esaslara dayanır. Bu pazarda işlem görecek şirketlerin anonim şirket olması dışında herhangi bir maddi verilere dayanan koşul bulunmamaktadır. Şirket payları BİST Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek işlem görme yetkisi verilir.Bu, sözlüğümüzde bulunan terimlerin sayısı
Bilmediğin terimi hemen ara!