İcara Sukuk

İcara (Leasing, kira finansmanı) sukuk, bir kira anlaşmasıdır ve icara anlaşması ile konu edilen gayrimenkulün kullanım hakkı mal sahibinden kontrat sahibine geçer. Buradaki icara kelimesi ise, mal sahibine ödenen kira anlamı taşır.

Büyük ölçüde finansal kiralama olarak bildiğimiz leasinge benzeyen icara sukuk, kiracıya kiralama periyodu sonunda kiralanan varlığı alma hakkı da tanır. Ancak icara sukuk sahipleri, varlığın mülkiyet hakkının yanında varlıktan kira alma hakkına da sahip olur. İcara sukuk ciro edilebilmekte, ikincil piyasalarda işlem görebilmektedir. Hatta kiralanan varlığın kaza veya afet sonucunda kullanılamaz hale gelmesi halinde kiracı icara kontratını iptal edebilir. Fakat günümüzdeki uygulamalarda kiralanan varlık bu gibi durumlara karşı sigortalanır. İcara sukuka konu olan varlık için kira getiri oranı ise anlaşmaya bağlı olarak sabit veya değişken olabilir.

Peki icara sukukun özellikleri nelerdir? Hangi özellikler göz önünde bulundurulmalıdır?

İcara sukukun genel özellikleri şunlardır:

  • Bir icara kontratı yapılırken söz konusu varlığın kiralanabilir olduğu ve kira miktarını tarafların açıkça biliyor olması gerekir. Kiraya veren, kiracının varlıktan yararlanma hakkını engellemeyecek şekilde varlığı satabilir. Varlığın yeni sahibi kirayı alma hakkını da elde eder.
  • Kira tutarı kiralamanın ilk döneminde açıkça ve sonraki dönemler için yenilerek belirlenebilir. Kira sabit bir oranda artabilirken, bilinen bir değişkene bağlı olarak artabilir veya azalabilir.
  • İslami kaidelere göre, varlığın temel yapısıyla ilgili ödemeler ve maliyetler varlığın sahibinin sorumluluğunda olur. Kullanımı ile ilgili oluşan bakım giderleri ise kiracının yükümlülüğündedir.
  • İcara sukuk ciro edilebilir ve ikincil piyasada alım satımı yapılabilir.
  • İcara sukuk ihraç edenlere yönetim ve pazarlama açısından yüksek derecede esneklik sağlar. Merkezi hükümetler, belediyeler özel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren varlık sahipleri bu sukuk türünü ihraç edebilir.

Bu, sözlüğümüzde bulunan terimlerin sayısı
Bilmediğin terimi hemen ara!