İhraç Değeri

Borsanın hemen hemen ana işlevlerinden biri menkul kıymetlerin ihracıdır. Menkul kıymetin ihraç edilmesinde ve sonrasındaki fiyat değişimleri farklı tanımlara sahip.

Bir menkul kıymetin ihraç edilmesi ne demek? Şirketlerin pay senetlerini satışa sunması ve özkaynak oluşturma işlemi ihraç olarak tanımlanır. Şirketin piyasa değerini olumlu yönde etkileyen bu işlem şirketin halka arz olması ile gerçekleşir. İhraç işleminde bilinmesi gereken birçok terim bulunmakta. Bunlardan bir tanesi de ihraç değeri.

İhraç değeri nedir? Etki alanı nedir? Birlikte öğrenelim!

İhraç değeri, menkul kıymetin ilk ihraçtaki fiyatı anlamına gelir. İhraç değeri nominal değerinin altında olursa iskontolu satış nominal değerin üzerinde olursa primli satış nominal değere eşitse başa baştan satış yapılmış demektir. Peki nominal değer nedir diye sorarsak… Nominal değer, menkul kıymetin üzerinde yazılı olan değeri simgeler. Hisse senetlerinde ihraç değeri, nominal fiyatın altında olmaz.


Bu, sözlüğümüzde bulunan terimlerin sayısı
Bilmediğin terimi hemen ara!