İstisna Sukuk

İstisna sukuku nedir? İstisna sukuku hangi durumlarda kullanılır? İstisna sukuku nasıl bir ortaklık sağlar? Birçok yatırımcının aklında olan bu soruların cevaplarını birlikte öğrenelim…

İstisna sukuku, henüz üretilmemiş ürünlerin imalatı için gerekli olan fonları temin etmek maksadıyla ihraç edilen eşit değerdeki sertifikalardır. Sertifikayı ihraç eden taraf, varlığın satıcısı yani üretici olurken, sertifika sahipleri de üretilecek malın sahipleridir. Ayrıca, varlık üretimini üstlenen tarafın ilgili işi farklı bir fiyattan alt yükleniciye devredebilmesi mümkündür.

Üyelikten elde edilen fonlar ürünün maliyetiyken, sertifikaları ihraç edenler üreticiler (satıcı/tedarikçi) ve üyeler ise planlanan ürünün alıcılarıdır. Sertifika alıcıları ürüne sahip olurlar ve sertifikanın satış bedeline veya paralel istisnayla satılan ürünün satış bedeline hak kazanırlar. İstisna sukuku büyük projeleri finanse etmekte kullanışlıdır. Yol, kanalizasyon gibi altyapı projelerinin finansmanına olanak sağlar.

Altyükleniciyle paralel istisnadaki yükleniciye izin verilmesinden dolayı İstisna finansal aracılığa uygundur. Bu sebeple uygulanabilir yatırım projelerine yönelik işletme sermayesini finanse etmek için kullanılabilir.

İslam hukuku bu borç senetlerinin ilk değerinden farklı herhangi bir fiyattan üçüncü bir kişiye satılmasını yasaklamıştır, bu nedenle bu tür sertifikalar ikincil piyasa işlem göremez. Bunun sebebi de İslam şeriatında borç ticareti yapılamıyor olmasıdır.


Bu, sözlüğümüzde bulunan terimlerin sayısı
Bilmediğin terimi hemen ara!