Kotasyon Nedir?

Yaptığımız işin kabul görmesi ve onaylanması için önce kriterleri yerine getirmek her alanda önem taşır. Peki borsada bunun karşılığı nedir? Menkul Kıymetler Borsası’nda aktif işlem gören ürünlerin sürekli olarak piyasada işlem görünürlüğüne sahip olması, kotasyon olarak tanımlanır. Borsada işlem görmeye uygunluk olarak da nitelendirilebilir.

Kotasyonun temelini halka arz olan şirketlerin hisseleri başta olmak üzere ihraç edilen diğer menkul kıymetlerin ilk defa işlem görmesi oluşturur. Sonrasında eklenecek yeni şirket paylarının borsada işlem görmesine ise ilave kotasyon denir. Kotasyon kriterleri sayısal ve sayısal olmayan olmak üzere ikiye ayrılır.

Sayısal veriler kısaca özetlemek gerekirse şirketin mali ve finansal getirileri, kazanç değerlerini kapsayan her şeydir. Sayısal olmayan ise şirketin alanına göre sağlamış olduğu pazar değeri, geleceğe ilişkin planlamaları gibi temeli sayısal verileri kapsamayan değerlerin tümüne denmektedir.

Kotasyon şartlarına uyum sağlayan şirket payları halka arz ile borsada işlem görmeye başlaması ile yatırımcısına ve şirket sahibine bazı faydalar sağlar. Sağladığı en motive edici faydası ise işlem gören hissenin sayısal verilerle açıklanan değerinin bilinmesidir. Kotasyona sahip olan şirketlerin şüphesiz yatırımcı tarafından kotasyon alınmamış şirketlere göre daha iyi bir duruşa sahip olacaklardır demek doğru olacaktır.

Peki kotasyonun şirketlere sağladığı diğer faydalar nelerdir? Halka arzın temel amaçlarından biri olan finansman temin etmek sağladığı faydalardan biridir. Sonrasında kotasyon sayesinde bir şirketin borsada sürekli olarak işlem görmesi satış avantajı sağlayarak şirkete sürelilik kazandırır. Yurt dışı piyasalarda işlem gören şirketlerle yapılabilecek ortaklıklara zemin hazırlaması açısından ise küresel bir yatırım deneyimine de olanak sağlar demek doğru olacaktır.

Bu bilgiler doğrultusunda görüyoruz ki kotasyon, şirketin borsadaki değeri ve kamuda sağlayacağı yüksek itibarın oluşmasında oldukça önemli ve gerekli bir noktadadır.


Bu, sözlüğümüzde bulunan terimlerin sayısı
Bilmediğin terimi hemen ara!