Murabaha Sukuk

Murabaha sukuku nedir? Murabaha sukuku hangi durumlarda kullanılır? Murabaha sukuku nasıl bir ortaklık sağlar? Murabaha sukuku işlem adımları nelerdir? Birçok yatırımcının aklında olan bu soruların cevaplarını birlikte öğrenelim…

Murabaha, bir malın maliyetine önceden üzerinde anlaşılmış miktar kadar kâr ilave edilerek yapılan satış işlemi olarak tanımlanabilir.

Bu sukuk türünde sertifika ihraç eden taraf emtia murabahası satıcısı, murabaha alan emtianın alıcısı ve fon da emtianın satın alma maliyetidir. Sertifika sahipleri murabaha emtiasına sahip olurlar ve emtianın tekrar satışında nihai satış fiyatı hakkına sahiptirler. Murabaha temelli sukukun hukuki olarak geçerli olması için sadece birincil piyasada işlem görmesi gerekir. Sukukun ciro edilmesi veya ikincil piyasada işlem görmesine İslam hukuku tarafından izin verilmemiştir. Çünkü sertifikalar, emtia alıcısının sertifika sahiplerine borcunu temsil etmektedir ve borcun vadeli olarak alınıp satılması faizle sonuçlanacağından izin verilmemiştir. Borç enstrümanı olmasına rağmen büyük bölümü muşaraka veya icara sukuku gibi ciro edilebilir enstrümanlardan oluşan ve bir portföyün küçük bir parçasını oluşturursa murabaha sukuku ciro edilebilir.

Murabaha sukuku ile toplanan fonlarla malların peşin alınıp, belli kâr oranı eklendikten sonra vadeli olarak satılması ve yatırımcının son satış fiyatı üzerinden alacak hakkına sahip olması esasına dayanmaktadır.

İşlem Adımları

  • SPV ile borçlu arasında sözleşme imzalanır.
  • SPV yatırımcılara sukuk ihraç eder ve sukuk getirisi alır.
  • SPV emtia satıcısından spotta emtia satın alır.
  • SPV emtiayı kâr marjını ekleyerek spot fiyattan anlaşılan zaman diliminde taksitli ödenmek üzere borçluya satar.
  • Borçlu emtiayı spotta emtia alıcısına satar.
  • Yatırımcılar nihai satış bedeli ve getiri elde ederler.

SPV: Special Purpose Vehicle


Bu, sözlüğümüzde bulunan terimlerin sayısı
Bilmediğin terimi hemen ara!