Muşaraka Sukuk

Muşaraka sukuku nedir? Muşaraka sukuku hangi durumlarda kullanılır? Muşaraka sukuku nasıl bir ortaklık sağlar? Birçok yatırımcının aklında olan bu soruların cevaplarını birlikte öğrenelim…

Muşaraka varlığının mülkiyetini temsil eden yatırım sukuklarıdır. Sukuk ihraç edenlerin yatırım kararlarında referans gösterilen sukuk alıcılarından oluşan komite oluşturmaları durumunda sukuku elinde bulunduranlar ve sukuku ihraç edenler arasındaki ilişkinin organizasyonu hariç mudaraba sukukundan farkı yoktur.

Bu sistemde hem emek hem de sermaye ortaklığı söz konusudur. Farklı veya aynı oranda sermaye katılımıyla ortak olunabilir. Her bir ortak belirtilmiş olan sınırlar dahilinde sermayeyi kullanma yetkisine sahip olur. Ticari faaliyetler tek bir alanda sınırlandırılabileceği gibi anlaşma sağlanırsa birçok alanda uygulanabilecek şekilde de belirlenebilir. Zararın paylaşımı sermaye katılımı oranında pay edilmekte olmasına rağmen kârın paylaşımı anlaşmaya göre farklı olabilir.

Müşaraka Sukuku, ortaklık sözleşmesine dayalı mevcut bir işin finansmanını geliştirmek veya yeni bir projeyi tesis etmek için kullanılır. Sertifikayı elinde bulunduranlar hisseleri oranında projenin veya faaliyetin sahibi olurlar. Her ne kadar bu sertifikalara sahip olunmasıyla likit olmayan varlıklar üzerinde mülkiyet doğsa da Müşaraka tahvilleri ikincil piyasada alınıp satılabildiğinden, likit özelliğe sahiptir. Bir başka deyişle Müşaraka sertifikaları ciro edilebilir enstrüman olarak işlem görür ve ikincil piyasalarda alınıp satılabilir. Kâr-Zarar ortaklığı esasına dayanan Müşaraka, belli bir işin finansmanını gerçekleştirmek üzere çıkardığı tahvillerle başka bir şirketi ortaklığa davet eder. Söz konusu işin finansmanında fonları ile katkıda bulunan ortaklar da ortaklığın varlıkları üzerinde söz sahibi olur.


Bu, sözlüğümüzde bulunan terimlerin sayısı
Bilmediğin terimi hemen ara!