Şemsiye Fon Nedir?

Şemsiye fon nedir? Şemsiye fon çeşitleri nedir? Fonun alım-satım esasları nelerdir? Bir yatırım fonundan nasıl para kazanılır? Birçok yatırımcının aklında olan bu soruların cevabını birlikte öğrenelim…

Yatırım fonları, sadece bir sermaye piyasası kurumu olan portföy yönetim şirketleri tarafından kurulabilir. Portföy yönetim şirketleri, öncelikle bir iç tüzük ile mevzuatta belirtilen şemsiye fon türlerinden birini kurar. Bu iç tüzük kapsamında yatırım fonlarının katılma paylarını ihraç eder. Şemsiye fonunun bir mal varlığı yoktur yalnızca yatırımcılardan toplanan paralar karşılığında alınmış portföylere sahip olan fonların altında toplandığı bir çatı vazifesi görür.

Portföye alınacak menkul kıymetler göz önünde bulundurularak, 10 tane şemsiye fon türü tanımlanmıştır. Bunlar; Borçlanma Araçları Fonu, Hisse Senedi Fonu, Kıymetli Madenler Fonu, Fon Sepeti Fonu, Para Piyasası Fonu, Katılım Fonu, Değişken Fon, Serbest Fon, Garantili Fon ve Koruma Amaçlı Fondur.

Bir Yatırım Fonundan Nasıl Para Kazanılır?

Bir yatırım fonuna yapılacak yatırımdan üç şekilde para kazanılabilir:

  • Fon sahip olduğu menkul kıymetlerden kâr payı ve faiz geliri elde eder ve bu geliri portföy değerine yansıtır.
  • Fonun sahip olduğu menkul kıymetlerin fiyatı artabilir. Eğer fon, fiyatı yükselen bu menkul kıymeti satarsa, sermaye kazancı elde eder. Fon, elde ettiği sermaye kazancını veya zararını fon portföy değerine yansıtır.
  • Eğer yatırım fonu, fiyatı yükselen menkul kıymeti satmıyor ve elinde tutuyorsa, bu değer artışı fonun katılma paylarına yansır. Eğer katılma paylarınızı satarsanız, ilk ödediğiniz fiyatın üzerinde bir bedel elde edersiniz.
Bu, sözlüğümüzde bulunan terimlerin sayısı
Bilmediğin terimi hemen ara!