Sermaye Piyasasının Faydaları Nelerdir?

Sermaye piyasası nedir?Sermaye piyasasını oluşturan menkul kıymetler nelerdir? Birlikte öğrenelim...

Sermaye piyasaları, yatırımcıların birikimlerini, belli bir getiri beklentisi ile yatırım araçlarında değerlendirdiği piyasadır. Sermaye piyasaları birincil ve ikincil olmak üzere iki gruba ayrılır. Birincil piyasa menkul kıymetlerin ilk kez alınıp satıldığı, ikincil piyasa ise daha önce alınmış menkul kıymetlerin tekrar alınıp satıldığı yerdir.

Sermaye piyasasında hisse senetleri, finansman bonoları, tahviller, hazine bonoları, varlığa dayalı menkul kıymetler, gayrimenkul sertifikaları, katılma intifa senedi banka ve banka garantili bonoları, yatırım fonu katılma belgeleri, toplu konut idaresi tarafından çıkarılabilen tahviller ve hisse senedidir. Sermaye piyasasında en sık kullanılan yatırım araçlarını hisse senedi, tahvil/bono, vadeli işlemler olarak sıralayabiliriz.

Peki sermaye piyasası neden tercih edilmelidir? Sermaye piyasasının ne gibi faydaları bulunuyor?

Borsa İstanbul tarafından açıklanan sermaye piyasasının faydaları;

  • Halkı tasarrufa teşvik eder
  • Tasarrufların menkul kıymetlere yatırılması suretiyle halkın ekonomik kalkınmaya etkin bir şekilde katılımını sağlar
  • Mal ve hizmet üreten sanayiciye ve girişimciye düşük maliyetle kaynak elde tutma imkânı sunar
  • Sermayenin tabana yayılmasını sağlar
  • Yapılan yatırımlarla işsizlik sorununun çözümüne katkıda bulunur.
  • Özel sektörü güçlendirir
  • Gayri safi milli hasılayı büyütür
  • Özelleştirmelerin daha kolay ve istenilen düzeyde yapılmasına imkân sağlar
  • Halka arzları nicelik ve nitelik bakımından artırır


Sermaye piyasası ile ilgili hizmetler sunan QNB Finansinvest’in uygulaması üzerinden kolayca yatırım hesabını açabilir ve işlem yapmaya başlayabilirsin.


Bu, sözlüğümüzde bulunan terimlerin sayısı
Bilmediğin terimi hemen ara!