Sukuk Nedir?

Yatırım terimlerinden dilimize ve piyasaya gelmiş olan birçok yabancı terim bulunmakta. Peki finansman araçlarından sukuk ne anlama gelmektedir? Yatırım araçlarından biri olan sukuk, köken olarak islam finansa ait sertifika anlamına gelen bir terimdir. İlk olarak Malezya hükümeti tarafından uygulamaya sokulmuş olan bir araçtır. İslam ekonomi sisteminde sukuk teriminin öncüsü olmuşlardır demek doğru olacaktır.

Finansman aracı olarak bakıldığında ise faizsiz kira sertifikası anlamına gelmektedir. Sukuk, yatırımcısına orta veya uzun vadelerde faizsiz sabit getiri imkanı sunar.

Sukuk aracının diğer özellikleri nelerdir? Hangi değerleri kapsar? Birlikte öğrenelim. Sukuk’ta en önemli yükümlülükler islam hukuku prensiplerine uymaktan geçiyor. Varlık sepetinde yer alan sahiplik hakkı temel alınarak oluşturulan sukuk, içinde nakit akışı ile birlikte mülkiyet hakkını da barındırır. İkincil piyasada işlem görmesi açısından alım satım kolaylığına sahiptir. Aynı zamanda uluslararası kuruluşlar tarafından risk değerlendirmelerinin yapılması yatırımlarda kolaylıkları beraberinde getirir.

Sukuk, kullanım alanlarına göre çeşitli fonlara ayrılır. Varlığa endeksli, proje endeksli ve bilanço endeksli olmak üzere üç farklı sukuk fonu kullanım alanı vardır. Varlıkların kazançlarından doğacak getirinin yatırımcıya satılması varlığa endeksli sukuk, bir projenin hayata geçirilmesinde kaynak sağlanması için verilen sukuk fonuna proje endeksli, ihraç etme yöntemi ile yaratılan fona ise bilanço endeksli sukuk fonu denir.

Sukuk kendi içinde alanına göre değişiklikler ve çeşitlilikler göstermektedir. Ülkemizde ise sukuk, kira sertifikası olarak geçer. Yatırımcısına finansman sağlanacak varlıktan elde edilecek gelirin getireceği faydayı işlemden önce sunar. Halka arz yöntemi ile satışı gerçekleşen kira sertifikalarıyla orta ve uzun vadede kira gelirline dayalı bir getiri sağlanır. Nakit akışını kamuoyuna şeffaf bir şekilde paylaşmaları yatırımcıya bir güven ortamına da olanak sağlar.


Bu, sözlüğümüzde bulunan terimlerin sayısı
Bilmediğin terimi hemen ara!