Sukukun Geleneksel Bono ve Seküritizasyondan Farkı Nedir?

Finansal piyasalarda tasarruf sahipleri için en önemli husus elde edecekleri faiz veya kazanç oranlarıdır. İslam dinindeki faiz ile ilgili hükümler geleneksel bankacılık sisteminin dışında kalan birikimlerin ekonomiye kazandırılması için faizsiz sisteme dayalı farklı finansal araçlar geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Faizsiz finansal araçlar içerisinde en önemli gelişmeyi faizsiz bono olarak da adlandırılan sukuk göstermiştir. Peki sukukun geleneksel bonodan ve seküritazyondan farkı nedir?

Bono, devletin veya özel şirketlerin finansman sağlamak için yatırımcılardan aldığı borca karşılık olarak arz ettikleri değerli borç senetleridir. Yatırımcıdan toplanan para, belli bir süre sonra faizi ile birlikte devlet veya ilgili şirket tarafından ödenir. Bu süre içinde kamuya veya özel sektöre likidite sağlanmış olurken, boşta duran nakdi kaynaklar da değer kazanmış olur. Emre yazılı senet adıyla da bilinen bono, güvenilir ve kazançlı bir ticari belgedir; günümüzün en risksiz yatırım araçları içinde yer alır ve portföy çeşitlendirmek için sıklıkla tercih edilir.

Geleneksel bonolar, ihraç edenin anapara ve faizi bono alıcısına ödemesini yükümlülük haline getiren borç senetleridir. Sukuk yatırımcılarına ise faiz ödemesi yapılmamakta, varlıkların paylaşılmasına veya kiralanmasına dayalı gerçek ekonomik işlemlerin getirisi dağıtılır.

Seküritizasyon ya da menkulleştirme ise en kapsamlı tanımıyla; finansal bir ilişkiyi finansal işlem (transaction) haline getiren her türlü süreçtir. Bu tanımı bir örnek ile açıklamak gerekirse; bir şirketin sahibi olmak, o şirket ile sahibi arasında bir ilişkiyi ifade eder. Bu ilişkinin hisse senetleri ile ifade edilmesi ise finansal bir işlemdir. Yani, firma hissedarlığı hisse senetleri ile (menkul kıymet) resmi olarak ifade edilebilir.

Bu, sözlüğümüzde bulunan terimlerin sayısı
Bilmediğin terimi hemen ara!