Tahvil Sigortası

Tahvil sigortası nedir? Tahvil sigortası türleri nelerdir? Tahvil sigortası neleri kapsar? Birçok yatırımcının aklında olan bu soruların cevaplarını birlikte öğrenelim…

Sigorta bonosu, tahvili satın alan taraf, tahvilden yararlanan taraf ve kefil olan sigorta şirketi arasında yapılan yasal bir anlaşmadır. Tahviller geleneksel anlamda sigorta poliçeleri değildir, asıl tarafın sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda alacaklıya tazminatı garanti eden, üç taraf arasındaki yasal sözleşmelerdir.

Tahvil Sigortası TürleriNelerdir?

Kefalet bonosu ve sadakat bonosu, her biri alt türler içeren ve çeşitli durumlara karşı koruma sağlayan iki temel sigorta bonosu türüdür.

Kefalet Senetleri

Bir kefalet bonosu, bir sözleşmenin yerine getirilmesi için teminat sağlar veya güvence sunar. Tahvil, tahvil alıcısını değil, zarar tehlikesiyle karşı karşıya olan üçüncü kişiyi yani alacaklıyı korur.

Kefalet bonoları çeşitli şekilde olabilir:

  • Sözleşme Tahvilleri: Geçici teminat senetleri, kesin teminat senetleri, ödeme tahvilleri ve garanti tahvilleri gibi sözleşmeye uyulmamasından kaynaklanan kayıplara karşı koruma sağlar.
  • Ticari Senetler: Ruhsat ve izin senetleri, gümrük senetleri ve mahkeme senetleri gibi kanunlara uygunluğu sağlar.

Sadakat Tahvili

Bir işvereni veya başka bir kuruluşu sahtekârlık ve dolandırıcılığın yanı sıra suç faaliyetlerinden kaynaklanan mali kayıplardan korur.

Sadakat bonoları çeşitli şekilde olabilir:

  • Ticari Suç Sadakat Bonosu: Çalışanların sahtekârlığına ve dolandırıcılığına karşı koruma sağlar.
  • ERISA Sadakat Bonosu: Plan mütevellilerinin sahtekârlığına ve dolandırıcılığına karşı koruma sağlar.
  • Kamu Görevlisi Tahvili: Bir kamu görevlisinin sahtekârlığına ve dolandırıcılığına karşı koruma sağlar.

Tahvil Sigortası Neleri Kapsar?

Vekilin anlaşmanın kendisine düşen kısmını yerine getirmemesi veya kararlaştırılan hizmetleri sağlayamaması veya müvekkilin bir çalışanının alacaklıdan hırsızlık yapması durumunda bu tutarların geri ödeneceğini sigorta şirketi sigorta eder. Bir sigorta bonosu, anaparaya ödemeyi garanti ettiği için ilgili üç tarafa da yardımcı olur.

Bu, sözlüğümüzde bulunan terimlerin sayısı
Bilmediğin terimi hemen ara!