Yatırım Ortaklıkları

Şirketlere ya da bireysel yatırımcılara yatırım yolculuklarında fırsatlar sunarak onlara ortaklık edilmesine yatırım ortaklığı denir. Yatırım ortaklığı risk yönetimi açısından bizlere sunduğu alternatifler ile oldukça tercih edilen bir yöntemdir.

Tanımı detaylandırmak istersek, yatırım ortaklığı şirketleri neleri kapsamaktadır? Kaç çeşit yatırım ortaklığı vardır? Tüm soruları birlikte cevaplayalım.

Yatırım ortaklıkları yatırımcısına alanına uygun getiri sağlamak amacı ile, borsalarda, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda işlem gören anonim ortaklığı niteliğindeki şirketlerdir. İşlemlerin uzman gözüyle değerlendirilip doğru yatırımlar yapmanıza imkan yaratması güvenilir bir yatırım deneyimine olanak sağlar. Yatırım ortaklıkları yalnızca sermaye piyasası araçları ile işlem yapabilirler.

Sermaye piyasası ilkeleri ve kuralları dışında yatırım ortaklıklarının diğer ilkeleri nelerdir? Hangi esaslar üzerine tasarlanmıştır? Yatırım ortaklıklarının temelinde üç temel ilke yer alır; riskin dağıtılması, profesyonel yönetim ve menkul kıymet portföyü işletmek.

Riskin dağıtılması ne anlama gelmektedir? Riski ön görmekten mi geçer bu ilke yoksa riski olabildiğince azaltmaktan mı? Bireysel olarak yapılacak olan yatırım imkanlarınız sınırlıdır. Bu sınır elinizde bulunan paranın fazla dağıtılmadan işlenmesine sebep olarak işleminizin değer kaybetmesi durumunda zarar yüzdesinin yüksek olmasına sebep olur. Riskin dağıtılması ilkesi tam da burada devreye girer ve portföy çeşitlendirilmesi yapılarak, daha fazla ortaklık payına işlem yapılarak riskinizin dağılması sağlanır. Böylece kar zarar oranı arasında açılabilecek büyük farklar önlenmiş olur.

Profesyonel yönetim ilkesine değinmek gerekirse isminden de anlaşılacağı üzere piyasa hareketlerinin bilirkişiler tarafından kontrol edilmesi ve takibinin yapılmasıdır. Bireysel olarak yapılacak olan menkul kıymetler değerlendirmesinin yetersizliğinden doğacak olan amatör sonuçlar engellenip yatırımlara en doğru iyileştirmeler yapılır.

Son ilke olan menkul kıymet portföyü oluşturmak ise menkul kıymetler alım satımı sonucunda meydana gelen pozitif fark ile faiz oranları üzerinden gelir sağlanması anlamına gelir.

Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda yatırım ortaklığı şirketi açmak istersek açabilir miyiz? Ya da kimler yatırım ortaklığı kurabilir? Şartları nelerdir?

Bir yatırım ortaklığı şirketi kurulabilmesi için aranan ilk şart kayıtlı sermaye esasına uygun bir anonim şirket olmasıdır. Bunun akabinde Sermaye Piyasası Kanunu ilkelerine uygunluğu, payların tümünün nakit olarak çıkarılması gibi şartlara uyumluluk göstermek gerekmektedir.

Koşullara uyum sağlayıp ,kurulan ve işlem yapan yatırım ortaklıkları Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlere uyguladığı yükümlülüklere aynı şekilde uymak zorundadırlar.


Bu, sözlüğümüzde bulunan terimlerin sayısı
Bilmediğin terimi hemen ara!