Asset-Backed Securities / Varlığa-Dayalı Menkul Kıymetler

Borçlanma aracı olarak banka kredilerinin yerini alan ciro edilebilir enstrümanlardır. Bankalar veya kredi temin eden kuruluşların tahmin edilebilen gelir akışlarından oluşturulan finansal varlık havuzlarına dayanan borç senetleri ya da tahvillerdir. Finansal varlık havuzları kredi kartı alacakları, ticari alacaklar ve oto kredileri gibi bankanın veya kredi temin eden kuruluşların ürünlerinden oluşur. Kurumun portföyünde bulunan kredileri fona satmasıyla varlık havuzu oluşturulur ve bu havuza kredilerin geri dönmemesi durumunda menkul kıymet sahiplerine ödemelerin yapılabilmesi için garanti sağlanır. İhraç gününde ilgili aktiflerin belirli bir oranına göre hesaplanan kredi garantisi derecelendirme kuruluşu tarafından saptanır. Kredi ödemelerinde geri dönmeme söz konusu olursa, kredi garantisi veren kurum, menkul kıymete yapılacak ödemeyi garanti kapsamında yerine getirir ve ilgili kredi kontratını tüm hakları ile birlikte alır.

Bu, sözlüğümüzde bulunan terimlerin sayısı
Bilmediğin terimi hemen ara!