Ciro

Birim zamanda gerçekleşen işlemlerin toplam değeridir.

Bu, sözlüğümüzde bulunan terimlerin sayısı
Bilmediğin terimi hemen ara!