Credit Risk / Kredi Riski

Genel anlamıyla kredi kullanıcısının, kredi sağlayan tarafa hiç geri ödeme yapamaması, borç alınan tutardan daha düşük bir tutarın geri ödenmesi veya zamanından daha uzun bir süre sonunda kredi sağlayana geri ödemede bulunulmasına ilişkin risktir. Kredi veren tarafında da oluşabilen kredi riski, borç verenin (borrower) ya da kendisiyle bir anlaşmaya taraf olanın (counterparty) anlaşma koşullarına uygun biçimde yükümlülüklerini karşılayamama olasılığıdır. Kredi risk yönetiminin amacı uygun parametreler içinde tarafların maruz kalabileceği riskleri en aza indirmektir. Kreditörler, portföylerindeki tüm kredi risklerini bireysel kredilere (individual credits) ve işlemlere ilişkin olasılıkları da göz önüne alarak yönetmeli ve kredi risklerinin diğer risklerle ilişkisini de dikkate almalıdır.

Bu, sözlüğümüzde bulunan terimlerin sayısı
Bilmediğin terimi hemen ara!