Default / Temerrüt

Borcun ödemesinin yapılmaması veya anlaşmanın şartlarının yerine getirilmemesi durumudur. Borç alanın gereken ödeme veya menkul kıymet teslimatını belirlenen süreler içinde gerçekleştirilmemesi sonucu taahhütlerini yerine getirememesi ile oluşan durumdur. Temerrüde düşen taraf için herhangi bir ihbara gerek duyulmaksızın işlem başlatılabilir.

Bu, sözlüğümüzde bulunan terimlerin sayısı
Bilmediğin terimi hemen ara!