İştirak Fonu

En az %51 i kurucusunun iştiraklerince çıkarılmış menkul kıymetlere yatırılan fonlardır.

Bu, sözlüğümüzde bulunan terimlerin sayısı
Bilmediğin terimi hemen ara!