Kişisel Tüketim Harcamaları Kişisel Tüketim Harcamaları / Personal Consumption Expenditures (PCE)

Kişisel tüketim harcamaları, hane halkının GSYH’nin %70’ini kapsayan mal ve hizmet harcamalarını ölçüyor. Aylık PCE aynı zamanda kişisel gelir hesaplamasında kullanılıyor ve çeyrek GSYİH datasının bir bölümü olan tüketici harcamalarına aylık örnek teşkil ediyor. Data dayanıklı tüketim malları, dayanıksız tüketim malları ve servis olmak üzere üç ana gruba ayrılmış durumdadır. Nominal ve reel değerleri ayrı ayrı yayınlanıyor. Piyasa aylık datanın aylık değişimlerini dikkate alıyor. Revize edilen geçmiş datalarla birlikte çeyrek bazda harcamalar ve GSYİH’deki büyümeyi işaret ediyor.

Bu, sözlüğümüzde bulunan terimlerin sayısı
Bilmediğin terimi hemen ara!