Mortgage-Backed Securities / İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler

İpotek teminatlı kredi ya da ipotek teminatlı krediler havuzundan oluşan menkul kıymetlerdir. Böylece gayrimenkul teminatıyla geri ödeme güvence altına alınmış olunur. İpotek edilen gayrimenkulün satın alınması amacıyla verilen kredilerin bir araya getirildikten sonra menkul kıymete dönüştürülmesi farklı yöntemlerle yapılabilir: İpoteğe Dayalı Ödeme Aktarmalı Menkul Kıymetler, Teminatlı İpotek Yükümlülükleri, Getirisi Ayrılan İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler ve İpoteğe Dayalı Tahviller.

Bu, sözlüğümüzde bulunan terimlerin sayısı
Bilmediğin terimi hemen ara!