Mortgage / İpotek

Gayrimenkul sahibi olmak veya yatırım yapmak isteyenlere, finansman kuruluşlarınca gayrimenkulün kendisi üzerine tesis edilecek ipotek karşılığında uzun vadeli kaynak sağlanması temeline dayanan bir gayrimenkul finansman sistemidir. Burada gayrimenkul teminat gösterilerek, kredi ile satın alınır. Bu gibi satışlarda, kredi veren kurumlar verdikleri tutar geri ödenene dek taşınmaz mala el koyabilme yetkisini ellerinde tutarlar. Bu yöntem, bir taşınmaza 15-30 yıllık süre içerisinde parça parça ödemelerle tümüyle sahip olmayı sağlar. Ödeme tamamlandığı zaman, ipotek durumu ortadan kalkar. İpoteğe dayalı bu gayrimenkul sertifikalarına dayanan menkul kıymetlerin oluşturulması ve sermaye piyasalarında işleme açılması ile menkul kıymetleştirme süreci tamamlanmış olur.

Bu, sözlüğümüzde bulunan terimlerin sayısı
Bilmediğin terimi hemen ara!