Net Bugünkü Değer (Present Value)

Bir yatırımın, yatırım dönemi boyunca sağladığı getirinin piyasa faizi veya kendi faizi ile iskonto edilmesi yani bugüne indirgenmesi sonucu ulaşılan değerdir.

Bu, sözlüğümüzde bulunan terimlerin sayısı
Bilmediğin terimi hemen ara!