Nominal Değer

Bir kıymetin üzerinde yazan değerdir. Örneğin, Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan her bir devlet iç borçlanma senedinin nominal değeri, üzerinde fiilen yazan değer olan 100 TL'dir. Benzer şekilde 1.000 Türk Lirası’nın nominal değeri üzerinde yazan değer olan 1.000’dir.

Bu, sözlüğümüzde bulunan terimlerin sayısı
Bilmediğin terimi hemen ara!