Spread

Alış ve satış fiyatları arasındaki farktır.

Bu, sözlüğümüzde bulunan terimlerin sayısı
Bilmediğin terimi hemen ara!