Yakın İzleme Pazarı

Mevcut düzenlemeler, standartlar ve finansal durum açısından gerekli sağlayamayan/sağlamayan şirket hisselerinin kamu yararı adına Borsa kotundan çıkarılarak incelendiği yerdir.

Bu, sözlüğümüzde bulunan terimlerin sayısı
Bilmediğin terimi hemen ara!